ICP Civiel Management B.V. | Wybe Bakker

ICP Civiel Management maakt verwachtingen waar

Wybe Bakker is van origine Civiel Technicus ingenieur. Hij heeft een brede ervaring met grote en kleinere civieltechnische en aanverwante projecten. Na zijn studie heeft hij 20 jaar gewerkt bij enkele grote aannemers in een veelheid van functies. Het aannemingsbedrijf de markt en de spelers kent hij van binnenuit.

Sinds 1997 werkt hij als zelfstandig projectmanager en adviseur. Zijn ervaring is zeer breed; van het leiden van complexe projecten, de omgang met de omgeving en het aanvoelen en omgaan met politieke belangen tot het herzien en vereenvoudigen van kwaliteitssystemen, het adviseren in aanbestedingen en contractzaken en het voeren van contract en of prijsonderhandelingen.

Zijn aanpak is open en communicatief, tegelijkertijd is het zaak volgens Wybe om het doel voor ogen te houden en om het proces niet ingewikkelder te maken dan nodig is. Met zijn pragmatische en analyserende aanpak kan hij als geen ander knopen ontwarren en zorgen dat vastgelopen processen weer vlot getrokken worden. Achteraf vragen betrokkenen zich vaak af waarom de eenvoudige oplossing zo moeilijk te vinden was.

Contactgegevens en InformatieICP Civiel Management B.V.
Wybe Bakker
Grubbenhove 27
5971 CZ  Grubbenvorst
KvK 5677 2807

T: 077 - 327 0065 
M: 06 - 5160 2565 
E: icpcivielman@kpnmail.nl 
I: www.conatus.nl 
KvK: 1205 3489 

Profiel
Projectmanager
Omgevingsmanager
Contractmanager
Adviseur projectbeheersing

Curriculum Vitae / Linkedin
Klik hier voor een beknopt C.V.
Klik hier voor mijn linked in-pagina Linkedin

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -