Contact:

Secretariaat Conatus» Klik hier om Conatus een mailbericht te sturen.

Conatus | Disclaimer

Conatus is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Conatus, noch haar toeleveranciers kunnen echter instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de site is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Conatus c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de Conatus website aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Hoewel het streven van Conatus er op is gericht dat de Conatus-website continue toegankelijk is, kan Conatus geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van het feit dat de Conatus website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De Conatus website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Conatus garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen.

Conatus is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de Conatus website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Conatus. Conatus is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige site die is verbonden/gelinkt van of naar de Conatus website.

Suggesties, ideeën en materialen over de Conatus website die u Conatus toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd, van toepassing zijn. Alle gegevens die u Conatus stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Foto's zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Conatus behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Conatus website en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Mocht u nog vragen hebben over, of suggesties, dan kunt u natuurlijk altijd contact met Conatus opnemen via e-mail (info@conatus.nl) of per telefoon.

Conatus
Ben Hamers (secretaris)
Dr. Arntzstraat 1
5451 AJ MILL
info@conatus.nl

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -