Klik hierboven voor de website van Spring Tiger Advies.

» Klik hier om Spring Tiger Advies een mailbericht te sturen.Spring Tiger Advies | Dick Bakker

Ervaren adviseur Water en Riolering

Dick is een zeer ervaren adviseur op het gebied van water- en rioleringsvraagstukken binnen de overheid, zowel op project- als beleidsniveau waardoor hij in staat is om verbindingen te leggen tussen beleid, beheer en projecten.

Hij heeft goed gevoel voor zijn omgeving, is analystisch ingesteld en heeft een goed organiserend vermogen. Hij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als redactioneel en heeft ervaring in het communiceren op verschillende niveau’s waaronder bewoners, bedrijven en andere betrokke nen, maar ook op strategisch niveau met bijvoorbeeld bestuurders.
Hij is gedreven, enthousiast en weet mensen met een rustige uitstraling te overtuigen en in beweging te krijgen.

Graag zet hij zijn specialistische kennis en ervaring in binnen overheidsinstanties waaronder gemeenten, waterschappen en provincies. Hij haalt veel voldoening uit het resultaatgericht afstemmen en communiceren met belanghebbenden op zowel project- als beleidsniveau.
Hij heeft ervaring met de aanpak van wateroverlast en een klimaatbestendige leef- en woonomgeving, risicodialogen en bewonersparticipatie en het opstellen van GRP’s.

Contactgegevens en InformatieSpring Tiger Advies
Dick Bakker
Wandelmeent 21
1218 CN  Hilversum

M: 06 - 2044 7233 
E: info@springtigeradvies.nl 
I: www.springtigeradvies.nl/ 
KvK: 0607 3943 

Profiel
Advies (integraal) beheer openbare ruimte
Bewonersparticipatie én risicodialogen
Coaching

Curriculum Vitae / Linkedin
Klik hier voor een beknopt C.V.
Klik hier voor mijn linked in-pagina Linkedin

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -