Klik hierboven voor de
website van
Van de Griend
Management & Advies.

» Klik hier om Van de Griend Management & Advies een mailbericht te sturen.Jos van de Griend:
"Het gaat erom een brug te slaan tussen techniek en communicatie"

Openbare ruimte- en infrastructuurprojecten bepalen vaak in sterke mate en voor lange tijd het aanzien van een omgeving. De uitdaging bij dit soort projecten is om, binnen de financiële kaders, niet alleen iets moois maar ook iets duurzaams te maken. Zowel technisch als vanuit de beleving: iets wat nu als mooi ervaren wordt dient over vijftig jaar nog steeds mooi gevonden te worden. Deze overtuiging komt tot uiting in de missie van Van de Griend Management & Advies: ‘Bijdragen aan een mooie, duurzame leefomgeving’.
Voor het realiseren van de missie zijn vooral de kwaliteit van de ingebrachte technische kennis en de kwaliteit van de communicatie van belang. Techniek en communicatie: het zijn twee kritische succesfactoren om te komen tot een mooie, duurzame leefomgeving.

Jos van de Griend voelt zich thuis op het grensvlak van techniek en communicatie. Hij slaat graag bruggen tussen beide disciplines. Zorgt ervoor dat niet-technische gebruikers een technisch project begrijpen. Creëert draagvlak voor een idee, plan of project. En daar waar het niet vanzelf gaat brengt hij mensen van verschillende afdelingen of organisaties met elkaar in contact. Zo kan gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en ervaring en komen projecten van de grond. Jos: ‘Vooral gemeenten kunnen door het onderling uitwisselen van informatie nog veel voordeel behalen. Het wiel hoeft niet telkens opnieuw uitgevonden te worden.’
‘En’, zo resumeert Jos, ‘of het nu een interim-, projectmanagement- of adviesopdracht betreft: de meeste voldoening ervaar ik, telkens weer, wanneer ik zie dat het eindresultaat de leefomgeving toch weer iets mooier en duurzamer heeft gemaakt’.

Contactgegevens en InformatieVan de Griend Management & Advies
Jos (ir. A.A.) van de Griend
Schermlaan 19
3956 VK  Leersum

M: 06 - 2092 3420 
E: info@vdgma.nl 
I: www.vdgma.nl 
KvK: 3023 1929 

Profiel
Interim management
Projectmanagement
Advies

Curriculum Vitae / Linkedin
Klik hier voor een beknopt C.V.
Klik hier voor mijn linked in-pagina Linkedin

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -